Snubblade över en notariuspublicus

notarius publicus

Måste man veta vad en notarius publicus gör? Det är ju inte så ofta som vi “vanliga människor” kommer i kontakt med domstolsväsendet, behöver anlita en advokat eller kommer i kontakt med någon som har sin titel som notarius publicus. 

Den som är lite haj på språk märker att detta är på latin. Och enligt länsstyrelsen i Stockholm är en notarius publicus i Stokholm någon som har i uppdrag att hjälpa människor med att kontrollera och intyga sanningen i någon uppgift som man ska lämna in till någon myndighet. Så i princip kan vilken jurist som helst arbeta som notarius publicus, förutsatt att man är ledig och inte arbetar förstås. Någon som kan ha på sitt samvete att intyga att en viss text eller dokument är sanningen. 

Så arbetar en notarius publicus 

För att kunna vara den som intygar att något som påstås är sant bör juristen till exempel närvara nr kopior skapas, läsa både ursprungstexten och övwersättningen (förutsatt att man kan språket). En notarius publicus  ska även vara med när ett rum låses upp (jo så står det på länsstyrelsens hemsida om notarius publicusar (vad heter det i pluralis?) när man drar en lott, de ska bekräfta att någon är behörig – det vill säga arbetar och är utbildade för det som de påstår att de är.

En notarius publicus  ska också förse handlingar med apostille: det är en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur är äkta. Och för allt detta får en notarius publicus betalt.

Så om du själv är jurist och tänker att det vore bra att arbeta med något tills du bestämmer dig för inom vilket fält du vill arbeta , kan vi härmed rekommendera arbetet som notarius publicus . Varför inte som notarius publicus i Stockholm?

Snubblade över en notariuspublicus
Rulla till toppen