Lovik Konferens

Konferens om vårdens behov av bemanning

Hur kommer den svenska sjukvården att fungera i höst? Det råder stor osäkerhet om ett flertal saker inför hösten. Förra veckan öppnade skolorna. Hur kommer det att påverka smittspridningen i samhället? Och hur ser bemanningen i sjukvården ut? Det är några saker som kommer att diskuteras på den första konferensen som hålls på vår anläggning under hösten.

Den svenska sjukvården är en het potatis, och kommer troligen alltid att vara det. Det var dock länge sedan den var i allas blickfång på samma sätt som den varit under år 2020. Ett fältsjukhus byggdes t.ex. i Älvsjö i södra Stockholm, men behövde aldrig tas i bruk.

Efterfrågan har dock varit stor på bemanningspersonal inom vården. Det har inte bara handlat om läkare och sjuksköterskor, utan även om administrativ personal som kan frigöra resurser genom att sköta den administration som vårdpersonalen annars måste göra. Läs mer om bemanning inom sjukvården här

Sjuksköterska bemanning

Vad händer nu?

Frågan är vad som händer nu, hösten 2020. Detta kommer att diskuteras på en konferens som kommer att hållas hos oss. Just nu är dödligheten i Corona den lägsta på länge i Sverige, men än så länge är det för tidigt att säga hur siffrorna kommer att se ut om några veckor. Skolorna öppnade ju för elever så sent som förra veckan. 

Redan nu står två saker klart: Coronapandemin har varit dyr (Sankt Görans sjukhus i Stockholm beräknar att deras vård under tre månader kostade 64 miljoner extra). För det andra har många andra operationer fått skjutas åt sidan. Socialdemokraterna i Stockholmsregionen, som är i opposition, vill att regionen tar fram en generalplan för att komma till rätta med den vårdskuld som uppstått, när annan vård fått vänta. 

En sak är säker: bemanningsföretag som hyr ut läkare och sjuksköterskor kommer även i fortsättningen att ha en viktig roll att spela i den svenska sjukvården.

Scroll to top