Lovik konferens

I behov av företagsfinansiering?

Corporate Finance eller företagsfinansiering

Många pratar om företagsfinansiering eller Corporate Finance som är det engelska ordet för företagsfinansiering. Emellertid så menas Corporate finance egentligen mer än “företagsfinansiering”. Corporate finance är ett större begrepp än bara företagsfinansiering. Med Corporate Finance menas mer än endast den del inom ett företags ekonomi som rör finansiering av företaget, hur man ska få in pengar och hur man får företagets kapital att växa och om man har pengar över, så att man kan få företaget att växa genom att investera i delar som gynnar företaget. Corporate finance är den delen av ekonomin i ett företag som handlar om hur man både får in pengar och hur man kan använda dessa för att få företaget att växa.

1. Köpa verksamhet och växa på så sätt

Ett företag kan alltid växa genom att köpa in sig i ett annat företag. Säg att man vill starta en ny verksamhet antingen på en ny ort i Sverige, då brukar man köpa ett företag som har verksamhet på den orten. Istället för att upprätta en avdelning på den orten, skicka dit personal, med allt som krävs, till exempel ett kontor, eller fabrik, så köper man ett företag som arbetar med just den verksamhet på den orten. På så vis slipper företaget det arbetet. Dessutom brukar man lägga vantarna företagets befintliga kunder, vilket gynnar företaget som köper in sig i det nya företaget.

2. Sälja delar av sitt företag

För det företag som blir uppköpt, får man in nytt kapital, som man i sin tur kan placera som man önskar. För företagsägarna innebär försäljningen att man får in nytt kapital som man sedan kan placera som man önskar.

3. Börsnotera företaget

Börsnotering – många företag som vill få in stora mängder kapital i verksamheten brukar börsnotera sig. Genom en börsnotering, kan nya aktieägare komma in i företaget. De köper helt enkelt in sig i företaget genom köp av aktier, kallas även emission. En emission är vad som gör företaget publikt på en aktiemarknads och som erbjuder aktieköpare att köpa aktier i företaget. Det finns A-aktier och B-aktier. A-aktier är bara till för företagsledningen som vill behålla makten i företaget. B-aktier är till för vem som helst.

4. Investera genom att köpa aktier i ett bolag

Ett företag kan alltid investera sitt kapital genom att förvärva aktier i ett annat bolag. Då får företaget utdelning när det är dags för det. Ju bättre det går för företaget, desto större brukar utdelningen bli.
Anskaffande av strukturella aktier – om företaget är intresserat av att få en bra avkastning av sin investering, kan företaget förvärva strukturella aktier, det innebär i princip att om det inte skulle gå så bra för företaget vars aktier man köper, så förlorar aktieägaren inte på sina aktier. Aktierna går upp i värde när det går bra för företaget (som de har investerat i) men när det kommer en nedgång, följer inte aktievärdet med i nedgången. Läs mer om corporate finance här: eminovapartners.se/corporate-finance/.

Rulla till toppen