Lovik Konferens

Hälsoundersökning på arbetsplatsen

Aldrig har vi varit så intresserade av våra kollegors hälsa som detta år. Hostar kollegan ovanligt mycket? Kan det vara corona? Men faktum är att vi alltid bör bry oss om våra medarbetares hälsa. Det borde varit så före pandemin, och det finns definitivt anledning att uppmärksamma hälsan även när vi har ett vaccin mot covid-19.

Hur mår dina medarbetare? Är det något du har funderat över? Det finns flera anledningar till varför alla arbetsplatser bör kartlägga medarbetarnas hälsa, och identifiera risker, både när det kommer till livsstil och arbetssituation. 

Hur ska denna kartläggning gå till? Det bästa är att kontakta ett företag som utför hälsokontroller och hälsoundersökningar för företag. I en sådan undersökning kartläggs riskfaktorer både i arbetsmiljön och i livsstilen, och också samspelet mellan dessa. Sömnsvårigheter och utmattningssyndrom är två exempel på hälsoproblem som kan uppstå till följd av arbetssituationen, men spiller över på privatlivet. I vissa falla kan det också vara tvärtom: att privatlivet påverkar arbetet. Mer om hälsoundersökningar för företag finns att läsa här. 

Hälsoundersökning för företag

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön har stor påverkan på hur vi mår, och påverkar i lika stor utsträckning hur vi mår utanför arbetet. Buller, damm och stress är tre aspekter som fortsätter att påverka oss när vi går hem för dagen, och även hemarbete kan ha negativa konsekvenser för hälsan. 

Därför är det inte konstigt att det finns ett flertal lagar och regleringar som rör arbetsmiljö. Du hittar samtliga regler och föreskrifter här. Reglerna har tagits fram just för att arbetsmiljön har stor betydelse för hur vi mår, och också för att det finns mycket man som arbetsgivare inte tänker på att uppmärksamma. Det kan bl.a. handla om ergonomi. 

Inom industrin har man länge arbetat med ergonomi, och bl.a. eliminerat tunga lyft. På byggarbetsplatser och i vården har man dock inte varit lika aktiv på detta område, och inte heller när det kommer till tjänstesektorn. Här finns fortfarande mycket att göra, och en hälsoundersökning kan vara en bra början. 

Scroll to top