Lovik Konferens

Fönsterbyte på konferensanläggningen

Fönstren är en viktig del av alla byggnader, så även konferensanläggningar. Fönster har stor betydelse inte bara för ljus och isolering, utan även för ventilation. Detta är viktigt att ha i bakhuvudet vid ett fönsterbyte, vilket konferensanläggningen genomför just nu.

Sommaren är inte högsäsong för konferenser. Därför passade vi på att göra ett fönsterbyte denna sommar. Dessvärre kom Coronapandemin emellan, och fönsterbytet har inte blivit klart. Å andra sidan har Covid-19 också inneburit att det inte hålls några konferenser just nu, så förseningen drabbar inte vår verksamhet. 

Varför göra ett fönsterbyte?

Det kan finnas många skäl till att göra ett fönsterbyte, men alla handlar till syvende och sist om att de befintliga fönstren inte längre fyller sin funktion. Ofta har de blivit gamla och slitna, men det kan också handla om fönster som installerats på ett felaktigt sätt, och som därför inte fungerar, fastän de är relativt nya. 

Felaktigt installerade fönster kan ställa till med stor skada. I Gamlestaden i Göteborg varnar man för fönster som har ramlat ut, ned på gatan, och krossats. Som tur är har ingen skadats, men de boende i området upplever att bostadsbolaget inte prioriterat att byta ut de farliga fönstren mot nya, säkrare. Detta är dock ett extremt exempel – det är ytterst ovanligt att fönster lossnar på detta sätt.

Fönsterbyte

I äldre fastigheter har ofta fönstren stor betydelse för ventilationen, även när de är stängda. Det beror på att otätheter kring de gamla fönstren bidrar till luftcirkulationen. Vid ett byte till nya, tätare fönster täpps dessa otätheter till. För att kompensera för detta måste man sätta in spaltventiler i karmarna. En fördel med detta är att man får mer kontroll över luftflödet.

Mer om vad man bör tänka på, inte bara vid fönsterbyten utan vid alla typer av renoveringar, finns att läsa här.

Scroll to top