Lovik Konferens

Corona – ett ämne för en konferens

Just nu är det ingen större efterfrågan på konferenser på vår anläggning. Detta beror naturligtvis på coronapandemin. Eftersom smittspridningen ökar och folksamlingar på mer än 50 personer inte är tillåtna blir det svårt att hålla konferens. Men i framtiden kommer troligen många konferenser att hållas som på olika sätt berör Covid-19.

Gjorde Sverige rätt eller fel? Lyckades våra grannländer bättre? Och vad kan vi lära oss inför framtida pandemier och katastrofer? Detta är några av de frågor som troligen kommer att avhandlas på konferenser i framtiden. För det finns mycket att lära, både av det som gjordes bra och av det som gjordes mindre bra.

Företagshälsovård

Företagshälsovårdens roll

Alla arbetsplatser i Sverige har påverkats av pandemin på ett eller annat sätt. På vissa arbetsplatser har de anställda arbetat hemifrån, på andra har de varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

På vissa jobb har man fått permittera ett stort antal anställda. Detta gäller bl.a. inom turism, resor, hotell och restaurang. Inom andra branscher, bl.a. inom e-handel, har man istället nyanställt. På många håll har företagshälsovården haft bråda dagar, eftersom det funnits många frågetecken kring frågor som:

  • Hur många anställda kan man vara i lokalerna utan risk för smittspridning?
  • Kan en anställd som har lite ont i halsen komma in och arbeta?
  • Hur undviker man att anställda smittar varandra, eller smittar andra som man kommer i kontakt med i verksamheten?

Det är denna typ av frågor som företagshälsovården har haft att besvara, och det med ett tunt kunskapsläge. I Österbotten i Finland fick en företagshälsa stänga till följd av att coronasmitta upptäckts

Företagshälsan är, som man kan läsa om på https://företagshälsovårdstockholm.se, en viktig resurs redan idag. I framtida pandemier kommer den troligen att vara än viktigare. Vill du läsa mer om vad en företagshälsa gör kan du läsa här

Scroll to top