Lovik konferens

Därför ska ni åka på konferens

Våren 2020 har varit vänd upp och ned i flera aspekter, inte minst för företag som tänkt att åka på konferens. Covid-19 pandemin har medfört att mängder av planerade företagsevent har fått ställas in, och kollegor har arbetat hemifrån. Men att helt arbeta på distans medför många nackdelar, och interaktionen mellan kollegor är viktig. Därför kan en företagskonferens vara en bra idé. Läs vidare för att lära dig hur du organiserar en lyckad företagskonferens.

Fördelar med att åka på företagskonferens 2020

Att åka på företagskonferens är något som medför mängder av fördelar, både för arbetsgivare likväl som arbetstagaren. För många är en konferens ett produktivt sätt att hålla extra viktiga möten, som genom ett miljöombyte görs speciella. Det medför att medarbetare förbereder sig extra noga, och förhoppningsvis blir resultaten bättre än om de hållits på det ordinarie kontoret. Det faktum att medarbetarna kan arbeta i en ny miljö kan leda till ökad kreativitet, något som kan tas med tillbaka till kontoret.

Företagskonferenser kan bidra till ökad lagkänsla

En av de allra främsta fördelarna med att ta bjuda in kollegorna till ett företagsevent i form av en konferens är möjligheten till team building. Genom att låta medarbetare umgås under andra omständigheter än de vardagliga, öppnas många dörrar för att stärka banden inom gruppen. Detta är något som företaget kan dra stor nytta av, då samarbete mellan kollegor är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt bolag.

Ett fysiskt möte medför färre missförstånd

Det finns mycket gott att säga om videokonferenser, men de kan inte ersätta det fysiska mötet mellan kollegor. Det finns mängder av forskning som understryker vikten av kroppsspråket, eller som det även benämns, den icke verbala kommunikationen.

Med det i åtanke kan du genom att arrangera en företagskonferens skapa bättre förutsättningar för ett produktivt möte mellan kollegorna. Detta kan så klart kombineras med en rolig aktivitet och en god måltid efter avslutade arbetsaktiviteter.

Tips för en lyckad företagskonferens

Som vi vidrört finns det stora fördelar med att ta med kollegorna på en företagskonferens. Men för att få ut så mycket som möjligt av arrangemanget krävs planering. Därför följer här några tips om vad du bör tänka på nr du organiserar ditt företagsevent.

Välj en anläggning som passar företagskonferensens syfte

En av hörnstenarna till en lyckad företagskonferens är att välja en anläggning som bjuder in till de aktiviteter ni har för avsikt att genomföra. Det finns mängder av hotell och herrgårdar som erbjuder tjänster för en lyckad konferens, frågan är bara vilken som passar ditt företag.

Därmed är det viktigt att du kontaktar flera olika anläggningar, förklarar ert mål och framför önskemål. Välj därefter att arrangera er aktivitet hos det företag som erbjuder er de bästa förutsättningarna.

Framförhållning är din bästa vän för en lyckad företagskonferens

Ett av de vanligaste hindren för en lyckad företagskonferens är att kollegorna inte kan dyka upp. För att undvika en sådan situation, är framförhållning oerhört viktigt. Så kommunicera med kollegorna, så att alla förstår att de förväntas delta i tid.

Ett extra tips är att vara tydlig med vad syftet med sammankomsten är, så att alla kommer väl förberedda.

Rulla till toppen